Ticari Yazılım | Ticari Yazılımlar

Ticari Yazılım | Ticari Yazılımlar

Ticari yazılım Kar amacı güden kurumlar tarafından geliştirilen son kullanıcıya satılmak için tasarlanan yazılımların tümüdür. Bu tur yazılımlarda asil amaç elde etmektir. Bu sebeple üretilen yazılımlar bir lisans anahtarı ya da yazdım kopyası olarak satılır. Ticari yazılımı satın alan kişi o yazının lisansını satın almış olmaz firma yalnızca kullanım hakkına sahiptir.

Ticari yazılımlar bilgisayar ve mobil teknolojinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar ya da mobil cihaz kullanıcıları bu ticari yazılımları kullanarak ihtiyacını giderir ve yazılım geliştiricileri gelir elde eder ve bu sayede arz-talep dengesi kurulmuş olur. Yazılım türleri içinde en işlevsel olan ticari yazılımlar bilgisayar teknolojilerinin en küçük işletmelere daha iyi girmesi nedeniyle büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. İşyerlerinde bilgisayarlarla yapılan işlemlerin eski sisteme nazaran çok hızlı ve kolay yapılması hem maliyeti düşürmüş hem de zaman tasarrufu sağlayarak birçok kurum ve işletmeyi bilgisayar ve ticari yazılım çözümleri ne yöneltmişti.

İnternetin ortaya çıkıp yaygınlaşmasıyla birlikte bir devrim niteliğinde olan ticari yazılımlar, yepyeni ticaret ve iş yapma biçimi yaratarak ekonomi ve iş yaşamına yön vermektedir. İş dünyasında küresel rekabetin artması pazarlama ve güvenlik ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı ticari yazılımı sadece stok takibi, cari hesap, muhasebe kaydı, ya da faturalandırma yapması yetersiz gelmeye başlamıştır. Tüm yeni işletim sistemlerine uyumluluk, veri güvenliği dünya standartları düzeyinde veri alışverişi ve kurumsal yapıya entegre olabilme yeteneğine sahip ticari yazılımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Kısaca bu tür yazılar firma yöneticilerine karar alma alınan kararların takibi yapılan işlerin, bayilerin ya da şubelerin denetlenmesi, hızlı tedarik sağlanması gibi birçok alanda işletmeye hız kazandırıp zaman ve maliyet avantajı getirmektedir.

Paylaş :