Yazılım Eğitimi

İŞLETMELERDE YAZILIM VE YAZILIM EĞİTİMLERİ

İşletmelerde yazılım projelerinin başarılı olamama sebeplerinden birisi de kullanılan yazılıma ait eğitimlerin sistemli ve sonuca odaklı olarak verilmemesidir. Eğitimi alan kullanıcıların öğrenim seviyeleri kontrol edilmeden projeler tamamlanır. Eğitimdeki yetersizlik, eksik veri girişlerine ve hatalara sebep olmaktadır. Buna verinin zamanın da sisteme işlenmemesini de eklenince, irade ve yönetim kademesinin istediği raporları doğru ve zamanın da alma ihtimali ortadan kalkmaktadır.

Bu durumla karşı karşıya kalan birçok işletme, yaptığı yazılım yatırımından memnun olmamaktadır.

Perspektif Yazılım, işletmelerdeki yazılım projelerinin başarılı olmasını engelleyen sebeplerden biri olan bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak kendisine has bir eğitim hizmet modeli geliştirmiştir.

Perspektif Yazılım, kendisine ait çalışma ve hizmet metodunda yer alan sistem modelleme çalışmasını yapmadan kullanıcı eğitimlerini vermez. Yapılan sistem modellemede, kullanıcı yetkileri, zorunlu alan tanımları ve diğer bütün tanımlamalar ve tasarımlar yapılarak yazılım işletmenin ihtiyaçlarına hizmet edecek en uygun şekle getirilir.

İşletmeye ihtiyaçlarına uygun olarak kurgulanan ve modellenen yazılımın kullanıcılarının yazılım kullanma yeterlilikleri de sistemin doğru kullanılması açısın dan oldukça önemlidir. Bu amaçla Perspektif yazılım tarafından İşletme yönetiminin izin vermesi halinde kullanıcılara dikkat ve pm testi yapılır. Bu test ile kullanıcıların yazılım kullanımı için gerekli yeteneklere sahip olup olmadığı işletme yönetimine rapor olarak sunulur.

Eğitimin Faydaları

Bir sonraki aşamada bu modele uygun olarak kullanıcı eğitimleri planlanır. Ve bu plana uygun eğitimler ses ve ekran görüntüsü ile birlikte eğitimler kayıt altına alınır. Verilen her eğitimle ilgili, eğitimi alan kullanıcılara uygulama ödevleri verilir. Bu uygulamalardan alınan puanlar yönetime rapor edilir. Uygulamalarda başarı sağlamayan kullanıcı yazılımı kullanma yetkisi alamaz. Bu eğitim metodu sayesinde kurgulanıp modellenen yazılımın doğru olarak kullanılması sağlanır.